LSC Smart Plug + Tasmota EOL? - Duurzame energie en installaties (2024)

maandag 13 juni 2022 13:18

Acties:

  • 0 Henk 'm!

pablok

Topicstarter

Beste mensen,

Ik was er met LSC bij de Action vroeg bij en kocht een aantal slimme contactdozen die met Tasmota uit de wolk werden gewerkt en in het eigen netwerk beheerd konden worden.
Een paar maanden later konden producten die toen in de winkel kwamen helaas niet langer met Tasmota behandeld worden omdat er geen ESP8266 chip meer in verwerkt zat.

Maar nu, zo'n tweeënhalf jaar later, zit ik met het tweede exemplaar dat nog wel in mijn netwerk zichtbaar is en met de Toggle zegt te schakelen, maar feitelijk niet schakelt. Ik meen te horen dat er geschakeld wordt. Dat vind ik wel opmerkelijk.

Bij eentje heb ik voor de zekerheid de Template vervangen. Zo te zien zat er geen verschil in. En het maakte ook geen verschil in gedrag.

Weet iemand misschien wat hier aan de hand kan zijn? Ik vind het nogal snel voor zo'n ding om kapot te gaan. Vandaar de EOL. Is het dan toch de prijs die de kwaliteit bepaalt?

Wonderlijk genoeg heb ik ook een Sonoff Basic gehad (directe import uit een ver, groot land) die deze 'slijtage' al na een paar jaar vertoonde.

maandag 13 juni 2022 13:23

Acties:

  • 0 Henk 'm!

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit

De hamvraag, wat schakelde je ermee? Klinkt namelijk alsof het relais simpelweg blijft plakken.

maandag 13 juni 2022 13:30

Acties:

  • +1 Henk 'm!

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit

Je mag het simpel vinden, laptop voedingen kunnen erg heftig zijn voor relais. Dus ik zet mijn geld in op vastgelaste relais contacten.

maandag 13 juni 2022 14:24

Acties:

  • 0 Henk 'm!

pablok

Topicstarter

@Septillion Dank voor uw observatie. Wanneer u gelijk hebt, kan ik daar dan nog iets aan doen of is het echt vastgelast?

maandag 13 juni 2022 14:32

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit

Op zich zijn de relais vaak wel te vervangen door deze eruit te solderen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Optie die je nog kan proberen is om de spanningsloze module, of beter, het relais, een ferme tik te verkopen. Dat wil de contacten nog wel eens los doen komen. Maar ze zijn waarschijnlijk wel beschadigd dus kans op herhaling is waarschijnlijk groot.

Of dit echt te wijten is aan de kwaliteit van de module, deels. Ja, er had een beter (over spect) relais in kunnen zitten maar denk niet dat de duurdere modules wat dat betreft beter scoren.

woensdag 15 juni 2022 13:28

Acties:

  • 0 Henk 'm!

pablok

Topicstarter

Verrassing! Gisterenavond bedacht ik dat de timers van enkele slimme LSC-schakelaars wel wat zuiniger ingesteld konden worden. Met deze energieprijzen is dat ook slim.

Tijdens het instellen viel het onderhanden apparaat uit mijn netwerk. Met geen mogelijkheid krijg ik die aan de praat. Het lampje van de schakelaar/indicator wil ook niet meer branden.

@Septillion klonk nogal optimistisch met de opmerking 'eruit te solderen'. Dan moet je er wel eerst in.
Dat bleek een enorme opgave. Ik kon geen plaatjes van opengewerkte eenheden vinden. Met dunne platte zaken als schroevendraaiers, scharen en dergelijke lukte het me niet de onderkant los te wrikken. Kreeg wel wat ruimte, maar waar de klakjes zaten werd ik niet gewaar.
Besloten de zwik dan maar echt grof te benaderen en open te slijpen. In de praktijk werd dat meer een opensmelten.
Heb het binnenwerk eruit gekregen.
Het relais leek al beschadigd.

Zal een paar foto's toevoegen voor de liefhebber.

woensdag 15 juni 2022 13:40

Acties:

  • 0 Henk 'm!

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit

Nu ziet het relais er niet gesmolten uit ofzo. Dus is niet van oververhitting van relais gekomen. Weet je zeker dat je hem niet geraakt hebt met openen? Anders wel heel slecht dat hij zo geleverd is LSC Smart Plug + Tasmota EOL? - Duurzame energie en installaties (13)

En ja, super irritant als devices alleen gelijmd zijn LSC Smart Plug + Tasmota EOL? - Duurzame energie en installaties (14)

vrijdag 17 juni 2022 14:12

Acties:

  • 0 Henk 'm!

pablok

Topicstarter

Tja, ik ben niet zo'n heel doorgewinterde klusser i.c. kraker dus het kan dat ik hem zelf beschadigd heb, maar het zit niet echt onder een boorgat.
Oh ja, de klemmen van de twee delen zitten in de ronde hoeken weet ik nu. Misschien dat ze daar verlijmd zijn want ik heb er geen enkele enigszins heel uit weten te halen.

vrijdag 17 juni 2022 14:14

Acties:

  • 0 Henk 'm!

pablok

Topicstarter

Maar nu het goede nieuws. De tweede slimme steker, die uit mijn netwerk verdwenen was, is terug.
Die had na verloop van tijd weer een 'standaard' Access Point opgezet en kon ik weer toevoegen aan mijn netwerk. :-)

Pagina: 1

Reageer

LSC Smart Plug + Tasmota EOL? - Duurzame energie en installaties (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6277

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.